KapitalFX | Forex Blog Yazıları

GÖZDE CANVEREN

Türev Araçlar Takım Lideri
Tarih5.9.2016 15:52:00

​PARA ARZ MİKTARININ FOREX PİYASASINA ETKİLERİ


PARA ARZ MİKTARININ FOREX PİYASASINA ETKİLERİ

Para genel olarak, mal ve hizmetlerin değiş tokuşu için kullanılan bir araçtır.
Paranın Kullanım Amaçları
1) Temel İhtiyaçları Karşılama Amacı: Bireyler günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla para aracılığıyla değiş tokuş yaparlar. Para bireyin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetin değerini belirleyen bir araçtır.
2) Tasarruf Yapma Amacı: Para, ileride oluşabilecek ihtiyaçlar için bireyler tarafından biriktirilebilir ve bireyin geliri ile doğru orantılıdır.
3) Değer Biriktirme ve Spekülasyon Yapma Amacı: Bireyler ihtiyaçlarını karşılamanın dışında parayı bir değer biriktirme ve kazanç sağlamak amacıyla da kullanırlar.
 
Para fiziki anlamda madeni paralar ve bankotlardan oluşur. Ekonomik anlamda ise para,  mevcut nakit para, vadesiz mevduatlar, çekler, tasarruf ve kısa dönem vadeli mevduatlardan oluşur.
Bir ülke ekonomisindeki para miktarı yani para arzı ise M1 ve M2 kavramlarıyla ölçülür.
M1: Nakit Para+ Vadesiz Mevduatlar+ Çekler toplamından oluşurken;
M2: M1+ Tasarruf+ Kısa Vadeli Mevduatlar toplamından oluşmaktadır.
Para piyasasında  fon ihtiyacı olan bireyler ile, fon fazlası olan bireylerin karşılaşarak, para arz ve talebini oluştururlar.  Dolayısıyla her mal ve ürün gibi, paranın değeri de piyasadaki arz ve talep miktarına göre şekillenmektedir.
Para arzının yani para miktarının fazla olduğu ekonomilerde, paranın değeri olarak tanımladığımız faiz oranlarında düşüş görülürken, para arzının (miktarının) az olduğu ekonomilerde ise faiz oranlarında artış görülür.

Peki Para Arzı Nasıl Belirlenir?
Ekonomilerdeki para miktarı, merkez bankaları tarafından, para politikası araçları kullanılarak belirlenir. Merkez Bankaları esas ve temel görevleri olan “Fiyat istikrarını sağlama” görevini para arzına müdahale ederek gerçekleştirmeye çalışırlar.
 Bir ekonomide optimum enflasyonun oluşması yani fiyatlar genel düzeyinin belirli bir oranda (%2) artış göstermesi beklenir. Bu durum bize, ekonominin canlı bir ekonomi olduğunu, mal ve hizmet üretiminin artış gösterdiğini, dolayısıyla GSYİH rakamının arttığını gösterir.
 
Bir Ekonomide Hangi Durumlarda Para Arzı Arttırılır?
Her mal ve hizmette olduğu gibi para arzı ve talebinin de piyasada dengede olması beklenir. Para talebini oluşturan etkenler, ilgili ekonomideki gelir seviyesi, fiyatlar genel düzeyi ve tüketim miktarı ile orantılıdır.
Para arzının yetersiz kaldığı yani enflasyonun düşük seyrettiği ekonomilerde, fiyatlar genel düzeyini arttırmak, tüketimi ve üretimi hızlandırmak ve dolayısıyla milli gelir artışı sağlamak amacıyla para arzı arttırımı gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen para arzı ile, ekonomi de canlanma sağlanması dolayısıyla enflasyonun artış göstererek faiz oranlarının ise düşürülmesi hedeflenir.
2008 yılında ABD’de başlayan finansal küresel kriz sebebiyle ABD Merkez Bankası FED’de ekonomideki talebi arttırmak ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla genişlemeci para politikası uygulama kararı almıştır.
 “Genişlemeci Para Politikası” olarak nitelendirilen para politikası ile ekonomideki para miktarı arttırılmış, enflasyon oranında ve GSYİH oranında büyüme sağlanılmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda faiz oranları düşürülerek, yatırım maliyetleri de azaltılmaya çalışılmıştır.  
FED 7 yıl boyunca para arzını arttırmış ve faiz oranlarını 0,50% seviyesinden 0,25% seviyesine çekmiştir. Dolaşımdaki para miktarını ise devlet ve özel sektör tahvillerini alarak, karşılığında ise piyasaya nakit para sürerek arttırmıştır. Ekonomiyi canlandırmak adına başlatılan bu süreç sonunda ABD ekonomisi, hedeflediği büyüme ve enflasyon oranına oldukça yaklaşmış hatta istihdam piyasasında istenilen iyileşme kaydedilmiştir.

Ekonomideki Para Miktarının Artması Forex Piyasasını Nasıl Etkiler?
Para arzı ilk gerçekleştiğinde fiyatlar henüz artış göstermediği için, bireylerin elindeki para miktarı artmış olur. Para arzı arttığında, bireylerin elinde tuttuğu para miktarı artar ve ekonominin likiditesi yükselmiş olur. Dolayısıyla bu durum forex piyasasında işlem yapabilecek yatırmcı sayısını da doğru orantılı olarak etkilemektedir. Elinde para fazlası bulunan birey, çeşitli döviz kurları alıp satarak, parayı bir değer biriktirme aracı olarak kullanmak isteyecektir. Para arzı arttırılan ülke para birimi ile yüksek faiz getirisi olan para birimleri arasında işlemler yaparak faiz geliri elde etmek isteyecektir.
Yani, ekonomideki likidetinin artması forex piyasasının da işlem hacmini arttırıcı bir etki yaratır ve forex piyasasının da likiditesi artış gösterir.
Dolayısıyla forex yatırımcıları diledikleri her an, manipülasyon riski olmadan likit bir piyasada işlem yaparlar.
 
 
 
 
 
 

GÖZDE CANVEREN

Türev Araçlar Takım Lideri

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Ekonometri bölümünde tamamlayarak, 2008 yılında bu bölümden mezun olmuştur. Yatırım piyasasında yaklaşık 4 yıllık bir deneyime sahip olan Gözde Canveren, çeşitli aracı kurumların araştırma ve analiz departmanlarında görevde bulunarak, Nisan 2016 itibariyle Reel Kapital Menkul Değerler A.Ş bünyesinde,  “Türev Araçlar Takım Lideri” olarak göreve başlamıştır. Gözde Canveren, KapitalFX bünyesinde,  uluslararası piyasaları ve ekonomik gündemi takip ederek, yatırımcılara temel ve teknik analiz desteği sağlamakta, önemli ekonomik verilerin, işlem yapılan ürünler üzerindeki etkilerini anlatarak önerilerde bulunmaktadır. Ayrıca, sorumlu olduğu satış ekibinin, forex piyasasında aylık satış hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan motivasyon ve eğitimlerini sağlayarak kariyer gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Profil

GÖZDE CANVEREN

Türev Araçlar Takım Lideri

Lisans eğitimini Uludağ Üniversitesi Ekonometri bölümünde tamamlayarak, 2008 yılında bu bölümden mezun olmuştur. Yatırım piyasasında yaklaşık 4 yıllık bir deneyime sahip olan Gözde Canveren, çeşitli aracı kurumların araştırma ve analiz departmanlarında görevde bulunarak, Nisan 2016 itibariyle Reel Kapital Menkul Değerler A.Ş bünyesinde,  “Türev Araçlar Takım Lideri” olarak göreve başlamıştır. Gözde Canveren, KapitalFX bünyesinde,  uluslararası piyasaları ve ekonomik gündemi takip ederek, yatırımcılara temel ve teknik analiz desteği sağlamakta, önemli ekonomik verilerin, işlem yapılan ürünler üzerindeki etkilerini anlatarak önerilerde bulunmaktadır. Ayrıca, sorumlu olduğu satış ekibinin, forex piyasasında aylık satış hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan motivasyon ve eğitimlerini sağlayarak kariyer gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Yazıları


Bütün Yazıları

Risk Uyarısı

2017 4.Ç.Müşteri Kar/Zarar 46.88% / 53.13%
Forex Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada leheçalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Bu konu hakkında forex eğitimi almak için forex kitap sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen olabilecek bütün riskleri anladığınızdan emin olun ve gerekiyorsa bağımsız danışmanlardan profesyonel tavsiye ve yardım alın.Sayfada verilen tüm bilgiler genel niteliktedir ve müşterilerin alım satım kararını destekleyebilecek düzeyde bilgi bulunmayabilir. Bu sitede bulunan tüm hesaplayıcılar ve sayısal veriler yalnız gösterge niteliğindedir. Rakamlarla ilgili en doğru veriye platformumuz vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.