KapitalFX | Forex Blog Yazıları

BETÜL TEKİN

Türev Araçlar Takım Lideri
Tarih16.9.2016 10:34:49

Hisse Senedi Piyasası Gelişimi ve Forex Piyasası


Borsa; belirli kurallara göre organize edilmiş, arz-talep şeklinde komisyoncunun aracılık etmesiyle ve kurların resmi olarak belirlenmesiyle dengelenen piyasanın genel adıdır.
Kelimenin doğumu ile ilgili birkaç rivayet olmasına karşın en olası durum; Aşağı Almanya/Hollanda (bugün Belçika) şehri Brugge’nin asilzadelerin İtalyan aile ‘’ Robbrecht van der Beurse’’ ile tüccarların düzenli olarak iş konuşması sırasında bu kelimenin türetilmiş olduğudur. Gemiciler ve tacirler ticari ilişkilerini yürütmek üzere Van der Beurse’ nin hanının önünde toplanıyorlardı. Bu tüccarlar belirli zamanlarda gemileri limana gelmeden evvel kıyıya getirecekleri emtiayı aralarında alıp satmaya başladılar. Bu alım – satım işlemlerinin neticesinde ticari ilişkiler belirli kurallara bağlandı. Dolayısıyla ilk clearing işlemi 13.yy sonlarında başlamıştır diyebiliriz.Şekil.1 Belçika’ da ki “de Beurse” ailesinin binası

Dünyanın ilk borsa faaliyetinin izlerine M.S. 250 yılında Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde rastlanmaktadır. Bu bölgede inşa edilmiş olan Aizanoi binasında hem borsa işlemleri yapılmış hem Roma İmparatoru Dioeletianus’un enflasyonla mücadele amacıyla hazırladığı mal satış bedelleri taş bloklar üzerinde duyurulmuştur (Ticaret Borsası). Örneğin; kuvvetli bir köle ile iki eşeğin fiyatı, bir at ile üç kölenin fiyatı birbirine eşittir. İlk borsanın kuruluşu ise 1531 yılında Anvers (Belçika)’ da olmuştur. İlk borsa binası Amsterdam (Hollanda)’ da inşa edilmiştir.Şekil.2 Kütahya’ nın Çavdarhisar ilçesi Aizanoi Binası ( İlk borsa)

Türkiye’de borsanın tarihi Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine kadar uzanmaktadır. Özellikle 1854 Kırım Savaşı sonrasında devlet iç borçlanma senedi olarak bono ihraç ederek başlamıştır. Sonrasında resmi olarak borsanın kurulması o dönemde borçlu olduğumuz devletlerin desteği ile 1866 yılında İstanbul’ da ilk olarak “ Dersaadet Tahvilat Borsası “ faaliyete geçmiştir.Şekil.3 Dersaadet Tahvilat Borsası işlem masasıŞekil.4 Osmanlı Dönemine ait bir bono senedi

Daha sonra 1970-1980’li yıllarda mekan olarak Sirkeci Vakıf Han’da bir tür tezgahüstü piyasa (OTC; over the counter) olarak var olmuştur. 1866 yılından itibaren farklı isim ve yapılanma ile evrilerek 1985 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası açılmış ve 1986 yılında Cağaloğlu’nda ki binada alım satıma başlamıştır. 1987 yılında haftalık olarak hesaplanan endekslerin günlük olarak hesaplanması ve Karaköy’de ki binaya taşınarak işlemlerin pano sisteminde gerçekleştirilmesi ile devam etmiştir. 1989 yılında Takas ve Saklama Merkezi kurulacak yabancı yatırımcılara yatırım ve karlarını transfer etme hakkı veren 32 sayılı karar yürürlüğe girmiştir. 1994 yılında günde toplam 4 saat işlem yapma olanağı veren 2 seans sistemine geçilmiş ve (T+2) valörü uygulanarak bilgisayar ortamında alım satım başlamıştır. 1995 yılında ise günümüzde kullanılan İstinye’de ki binasına geçmiştir.

Şekil.5 Borsa İstanbul’ un İstinye’ de yer alan binası

Hisse senedi, bono ve tahviller genellikle menkul kıymet borsalarında işlem görürken, döviz ticareti için döviz borsaları( Foreign Exchange Market) veya mal ticareti için emtia borsaları( commodity Exchange) vardır.
Döviz borsasının temelleri 1929 Büyük Buhran sonrası ‘’Bretton-Wood’’ Konferansı ile atılmıştır. ABD’de başlayan kriz dünyada küresel bir krizin tetikleyicisi olmuş ve Londra finans merkezi haline gelmiştir. Dolayısıyla forex piyasasının temelleri 1944 Bretton-Wood anlaşması ile atılmıştır dersek yanlış söylemiş olmayız. Bu konferansın neticesinde;
·         IMF ülkelerin ekonomi ilişkilerini düzenleyen bir kontrol merkezi haline gelmiş.
·         Uluslararası rezerv para birimleri ABD Doları ve İngiliz Sterlini olmuş.
·         Tüm para birimlerinin altın cinsinden ya da belirli bir altın kalitesi esas alınarak ABD Doları cinsinden ifade edilmesi kabul edilmiş.
·         Sürecin sonunda ise tüm döviz birimlerinin birbirine çevrilebilir olması gerekmiştir.
Bretton-Woods sisteminin çöküşü ile 1970’li yıllarda Smithsonian Anlaşması ile piyasanın tam olarak keşfedilmesi meydana gelmiştir.


Şekil.6 Bretton Woods Konferansı

Türkiye’de forex işlemlerinin yapılması ise çok daha kısa bir zamanı kapsamaktadır. 31 Ağustos 2011 yılından sonra SPK (Sermaye Piyasası Kurulu ) ’nın piyasayı regüle etmesi ile birlikte çok yüksek işlem hacimlerine ulaşan ve yatırımcılarına pek çok avantaj sunan bir piyasa haline dönüşmüştür. Pek çok yatırım aracına kıyasla düşük işlem maliyeti ile yatırımcılarına teminatlarının 1:100’ e kadar hacim yaratabilme olanağı sunmaktadır. Açılışını Sidney ve Tokyo borsaları ile yapan piyasa, seans kavramı olmaksızın, Avrupa ve Amerika borsaları ile 5 gün 24 saat işlem yapabilme lüksünü yatırımcılarına sağlamaktadır. İşlem yapılan ürünün fiyatının yükselmesi kadar düşmesi de kıymetli olan piyasada ürün bilgisine erişimde son derece kolaydır.Şekil.7 Dünya Borsa binaları sırasıyla; CBOE – CME – NYSE - NASDAQ

Hisse senedi piyasası ile karşılaştırıldığında, forex piyasası manipülasyon riskini çok az taşıyor. Hisse senedi yatırımcısı açısından bakıldığında, kişilerin forex piyasasına adaptasyonu oldukça kolay. Manipülasyon riskinin daha düşük olduğu bir piyasada seans kavramı olmadan işlem yapabilir, herhangi bir faiz bedeli ödemeden dilediğiniz oranda kaldıraç (TOV5) kullanılabilir, herhangi bir sınırlama olmadan(A Grubu) çift yönlü (açığa satış) işlem yapabilir, paranızı valör beklemeden (T+2) dilediğiniz zaman çekebilirsiniz.
Özetle; amaç para kazanmak ve yatırım yapmak ise içinde bulunduğunuz sistemin artıları ve eksileri yan yana koyulmalı ve buna adım atılmalıdır.

 

BETÜL TEKİN

Türev Araçlar Takım Lideri

2007 yılında Yaşar Dedeman (YDA) Lisesi’nden mezun olduktan sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olarak 2012 yılından itibaren türev araçlar piyasasında çalışmaktadır. Nisan 2016’ da Reel Kapital Menkul Değerler A.Ş’ de Türev Araçlar Takım Lideri (Retention) olarak görevini sürdürmektedir.

Profil

BETÜL TEKİN

Türev Araçlar Takım Lideri

2007 yılında Yaşar Dedeman (YDA) Lisesi’nden mezun olduktan sonra Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olarak 2012 yılından itibaren türev araçlar piyasasında çalışmaktadır. Nisan 2016’ da Reel Kapital Menkul Değerler A.Ş’ de Türev Araçlar Takım Lideri (Retention) olarak görevini sürdürmektedir.

Yazıları


Bütün Yazıları

Risk Uyarısı

2017 4.Ç.Müşteri Kar/Zarar 46.88% / 53.13%
Forex Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada leheçalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır. Bu konu hakkında forex eğitimi almak için forex kitap sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Lütfen olabilecek bütün riskleri anladığınızdan emin olun ve gerekiyorsa bağımsız danışmanlardan profesyonel tavsiye ve yardım alın.Sayfada verilen tüm bilgiler genel niteliktedir ve müşterilerin alım satım kararını destekleyebilecek düzeyde bilgi bulunmayabilir. Bu sitede bulunan tüm hesaplayıcılar ve sayısal veriler yalnız gösterge niteliğindedir. Rakamlarla ilgili en doğru veriye platformumuz vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.